Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

DOTACJE

MASZ POMYSŁ - MASZ FIRMĘ V

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN PROJEKTU

Informujemy, że od dnia 01.01.2021r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła do kwoty 2.800,00zł.

W związku z powyższym zgodnie z Regulaminem projektu § 4 ppk. 2 i pkt. 3  próg dostępu dochodowego do kategorii osób ubogich pracujących został zwiększony do kwoty 2.800,00zł brutto, oraz umów krótkoterminowych u których wynagrodzenie nie może przekraczać 120% minimalnego wynagrodzenia czyli 3 360,00 brutto.

Wykaz najważniejszych zmian w regulaminie z 07.07.2020 r. – aktualizacja 30.10.2020 r.

§ 1 – Postanowienia ogólne

pkt 4. Od 04 maja 2020 r. do 28.02.2021r. będą czynne Biura Rekrutacyjno – Konsultacyjne (BRK), jednak na czas zagrożenia epidemicznego nie będą prowadziły bezpośredniej obsługi klientów.

pkt 6. Okres realizacji projektu: 01.04.2020 – 31.05.2022 r.

§ 11 – Procedura oceny wniosków o wsparcie finansowe

Pkt 23. O przyznaniu dofinansowania decyduje pozycja (liczba punktów), jaką dany wniosek uzyska na liście rankingowej (niezbędnym warunkiem jest spełnienie minimum punktowego – co najmniej 60 punktów z oceny merytorycznej, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 40% punktów – średnia arytmetyczna ocen dwóch członków KOW oceniających dany wniosek) oraz pula środków, jaką Beneficjent dysponuje na ten cel. Pula środków to 3 757 150,00 zł dla 163 nowo powstałych przedsiębiorstw. Pula środków przeznaczona na ostatni KOW zostanie pomniejszona o 23 050,00 zł przeznaczonej na odwołania.

 

Wykaz najważniejszych zmian w regulaminie z dnia 07.07.2020 r.

  1. § 6 pkt. 1 – Formularz kwalifikacyjny wraz z oświadczeniami  można złożyć w wyznaczonym terminie również w BRK Braniewo i Elbląg (PUP Elbląg i PUP Braniewo)
  2. § 7 pkt. 1 – Wyznaczony nowy termin naboru dokumentów
  3. § 7 pkt. 14 – W przypadku wystąpienia rażących błędów w formularzu kwalifikacyjnym formularz kwalifikacyjny zostaje odrzucony (wykaz błędów ppk. a, b, c.)
Skip to content