Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI DLA FIRM

POŻYCZKA ROZWOJOWA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Uwaga:
Od 19.06.2020 r. nabór wniosków w ramach Pożyczki Rozwojowej zostaje zamknięty do odwołania
Wnioski, które wpłyną do nas po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową

Wartość Pożyczki Rozwojowej nie może być niższa niż 5 000 zł oraz wyższa niż 1 000 000 zł

Maksymalne łączne zaangażowanie środków  wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek nie może być wyższe niż 1 500 000.

Maksymalny okres spłaty Pożyczki Rozwojowej nie może być dłuższy niż 96 miesięcy (8 lat)

maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Z pożyczki mogą skorzystać wszystkie podmioty spełniające następujące wymogi:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata
 • przy czym działalność przedsiębiorstwa i lokalizacja siedziby/oddziału musi być realizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Oprocentowanie pożyczki

 • stałe 0,04% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji realizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) dot. mikro i małych przedsiębiorstw
 • stałe 0,07% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego
 • stałe od 1,29% do 4,29% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.

Pożyczka może zostać przyznana w dwóch wariantach:

 • wyłącznie na przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego, lub
 • na przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej)

Pożyczki Rozwojowej nie można przeznaczyć np. na:

 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów UE,  a także  innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych;

Ograniczenia w finansowaniu

 • do 50% wartości pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego
 • do 10% pożyczki na finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji
Skip to content