Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE

Pożyczka na samozatrudnienie jest formą wsparcia finansowego dla osób fizycznych, które chcą założyć własną działalność gospodarczą.

 • Wysokość wsparcia: maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Kto może otrzymać wsparcie finansowe

 • bezrobotny,
 • poszukujący pracy, który nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
 • poszukujący pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy
  przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia,
 • poszukujący pracy opiekun osoby z niepełnosprawnością,
 • student ostatniego roku studiów (I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich).

Na co można otrzymać wsparcie finansowe

Pożyczkę na samozatrudnienie możesz przeznaczyć na sfinansowanie wydatków niezbędnych do założenia firmy, m.in.:

 • zakup środków trwałych oraz towarów na sprzedaż,
 • zakup środka transportu,
 • kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Na etapie wnioskowania o pożyczkę i w trakcie korzystania z przyznanego wsparcia, możesz skorzystać z darmowych usług doradczych i szkoleniowych w zależności od swoich indywidualnych potrzeb.

Skip to content