Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Rozpoczynasz działalność gospodarczą? Sprawdź, czy możesz opłacać niższe składki.

Od 30 kwietnia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym możesz skorzystać z ulgi na start w składkach ZUS przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej.


Jeśli :

  • przychód z Twojej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej,

to nie rejestrujesz się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie jesteś wówczas objęty żadnymi ubezpieczeniami – społecznymi ani zdrowotnym.

Więcej informacji znajdziesz tu:

>>http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/skladki-preferencyjne<<

Skip to content