Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 13,14 sierpnia 2020r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 13.08.2020

W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
56/K/P/10.3 81,67% 49
56/M/P/10.3 75,83% 45,5
46/M/P/10.3 71,67% 43
57/M/P/10.3 70,83% 42,5
51/K/P/10.3 70,83% 42,5
59/M/P/10.3 68,33% 41
49/M/P/10.3 66,67% 40
44/K/P/10.3 63,33% 38
50/M/P/10.3 63,33% 38
48/M/P/10.3 61,67% 37
54/M/P/10.3 60,00% 36
55/M/P/10.3 51,67% 31

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –  SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 14.08.2020 

W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
61/K/P/10.3 75,00% 45
52/M/P/10.3 71,67% 43
47/K/P/10.3 65,83% 39,5
58/M/P/10.3 65,83% 39,5
54/K/P/10.3 64,17% 38,5
48/K/P/10.3 62,50% 37,5
53/M/P/10.3 60,83% 36,5
47/M/P/10.3 60,00% 36
45/K/P/10.3 60,00% 36
49/K/P/10.3 59,17% 35,5
60/M/P/10.3 53,33% 32
2/M/E/10.3 40,83% 24,5
Skip to content