Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Zmiana wytycznych dotyczących usług realizowanych zdalnie

Informujemy, że 31 lipca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Ponadto dodano nowe dokumenty „Opis kategorii kosztów występujących w realizacji usług zdalnych” oraz „Katalog kosztów występujących w realizacji usług zdalnych” stanowiące załączniki do Wytycznych.

Prosimy o zapoznanie się z nową wersją dokumentów na stronie:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/475-zmiany-w-wytycznych-dotyczacych-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie-z-dnia-31-07-2020

Skip to content