Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk


Kariera przyszłości

12-06-2024 r.

Aktualizacja dokumentów w ramach projektu Kariera Przyszłości

Informujemy, że w zakładce „Dokumenty do pobrania” dotyczącej projektu Kariera przyszłości opublikowane zostały aktualizacje następujących dokumentów:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

2. Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty obowiązują od dnia ich opublikowania.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami, które znajdziecie Państwo na stronie: https://screp.pl/uslugi-rozwojowe/kariera-przyszlosci/kariera-przyszlosci-dokumenty-do-pobrania/.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem dostępnym pod numerem telefonu: 532-351-580 lub pod adresem e-mail: biuro@screp.pl.

27-05-2024 r.

Ogłoszenie wyników naboru N002 w ramach projektu Kariera przyszłości

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki rekrutacji tj. listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę odrzuconych zgłoszeń w ramach naboru KP/N002 do projektu Kariera Przyszłości.

Lista rankingowa do projektu Kariera Przyszłości N002

Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem oraz za złożenie tak dużej liczby zgłoszeń.

13-05-2024 r.

Aktualizacja harmonogramu naborów w ramach projektu „Kariera przyszłości”

Prosimy o zapoznanie się z nowymi terminami >https://screp.pl/wpcontent/uploads/2024/05/Harmonogram-naborow-aktualizacja-z-13-05-2024r..pdf

Najbliższy nabór rozpocznie się 24 czerwca 2024r.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości uzyskania wsparcia finansowego w wysokości 93,5% kosztów usług rozwojowych np. szkoleń.

13-05-2024 r.

Podwykonawstwo w ramach usług rozwojowych z BUR

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi podwykonawstwa usług z BUR, przedstawiamy kilka kluczowych zasad obowiązujących w tym zakresie.

Regulamin BUR jasno i wyraźnie zastrzega brak możliwości powierzenia przez Dostawcę Usług realizacji całości usługi rozwojowej współfinansowanej ze środków publicznych innym Dostawcom Usług. Oznacza to, że nawet podpisanie kilku umów obejmujących różny zakres realizacji usługi rozwojowej (czynności kluczowe, czynności pomocnicze) z jednym podmiotem nie jest akceptowalne.

 Dostawca Usług może powierzyć realizację części usługi, która nie stanowi czynności pomocniczych tylko tym Dostawcom Usług, którzy są zarejestrowani w BUR i posiadają uprawnienia do publikowania usług współfinansowanych ze środków publicznych. Powierzenie to może również dotyczyć procesu walidacji usługi.

 Dostawca Usług może powierzyć realizację części usługi rozwojowej osobom prowadzącym wskazanym w karcie usługi rozwojowej (trenerom, doradcom, mentorom i in.), nieposiadającym uprawnień do publikowania kart usług w BUR, ale prowadzącym usługę osobiście i będącym wystawcami dokumentów księgowych dotyczących realizacji powierzonej części usługi rozwojowej.

 Dostawca Usług może powierzyć realizację czynności pomocniczych służących prawidłowej realizacji usługi rozwojowej  i nieobejmujących jej istotnych elementów (m.in. catering, wynajem sali i sprzętu) Dostawcy Usług nieposiadającemu uprawnień do publikowania w BUR usług współfinansowanych ze środków publicznych.

12-04-2024 r.

Aktualizacja Regulaminu i Formularza zgłoszeniowego

12 kwietnia 2024 roku zaktualizowaliśmy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Formularz zgłoszeniowy.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z aktualną wersją tych dokumentów.

09-04-2024 r.

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru w ramach projektu Kariera przyszłości

Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem Kariera przyszłości oraz za złożenie tak dużej liczby zgłoszeń w ramach pierwszego naboru KP/N001.

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki rekrutacji tj. listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listę rezerwową oraz listę odrzuconych zgłoszeń.

Informujemy, iż w najbliższych dniach pracownicy Operatora będą kontaktowali się z osobami, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych w celu ustalenia dalszych działań.

05-04-2024 r.

Chcesz uzyskać dofinansowanie do szkoleń, bądź gotowy!!!

Do każdego procesu rekrutacji warto i można przygotować się wcześniej. Poniżej prezentujemy wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia zgłoszenia w ramach naboru, który już niedługo.

Do określenia statusu osoby zgłaszającej się do projektu Kariera Przyszłości będą potrzebne:

 1. Jeżeli w Formularzu zgłoszeniowym wybrano kryterium dostępu „osoba zamieszkująca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” to w celu potwierdzenia statusu należy złożyć (wybierz jeden z dwóch dokumentów):
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy dla adresu zamieszkania urząd skarbowy, że osoba składająca zgłoszenie jest zarejestrowana w urzędzie jako podatnik podatku dochodowego – lub
 • Certyfikat Rezydencji Podatkowej (CFR-1) wydany przez urząd skarbowy właściwy dla adresu zamieszkania zgłoszonego w urzędzie skarbowym (nie meldunku zgłoszonego w urzędzie gminy)
 1. Jeżeli w Formularzu zgłoszeniowym wybrano kryterium dostępu „osoba pracująca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” to w celu potwierdzenia statusu należy złożyć:
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy wraz z drukiem „dane ubezpieczonego” pobranym przez pracodawcę z portalu e-PUE lub inne druki ZUS potwierdzające, że nadal pracujesz. W tym przypadku możesz skorzystać z wzoru zaświadczenia, udostępnionego przez Operatora na stronie www w zakładce „dokumenty do pobrania”;
 1. Jeżeli w Formularzu zgłoszeniowym wybrano kryterium dostępu „osoba pobierająca naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” to w celu potwierdzenia statusu należy złożyć:
 • Zaświadczenie z placówki oświatowej potwierdzające pobieranie nauki.
 1. Dodatkowo należy potwierdzić lub wykluczyć prowadzenie działalności gospodarczej. W tym celu dokumentem, który należy złożyć jest:
 • Zaświadczenie o nie figurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą (dokument można uzyskać z Urzędu Skarbowego) lub można podać
 • numer NIP nadany przez Urząd Skarbowy o ile ktoś posiada.
 1. Osoby z niepełnosprawnością, które zgłaszają się do projektu powinny złożyć: kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dokument ten potwierdzi spełnianie kryterium premiującego i pierwszeństwo w dostępie do dofinansowania.

UWAGA!!!

W Formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć tylko jedno kryterium dostępu

Skip to content