Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk
logociagi.cdr

Kariera przyszłości

 

 

Realizator projektu 

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” – Operator

 

Okres realizacji projektu

Od 01-01-2024r. do 31-12-2025r.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności/kompetencje lub nabyć kwalifikacje. Osoby te muszą mieć miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), być zatrudnione lub pobierać naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Ze wsparcia w ramach projektu  nie mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Rezultaty projektu

Z wsparcia skorzysta co najmniej:

1 620 osób dorosłych w tym 1 000 osób skorzysta z wsparcia dodatkowego oraz

Premiowany będzie udział:

 • osób w wieku 50+
 • osób z niepełnosprawnością
 • osób, które zamieszkują pow. pogranicza: braniewski, bartoszycki, kętrzyński, gołdapski i węgorzewski
 • osób, które zamieszkują obszary strategicznej interwencji

Zrealizowanych zostanie 1 620 usług rozwojowych w tym:

 • 24 – usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • 84 – usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia zielonych kompetencji
 • 100 usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji cyfrowych

 

Wartość wsparcia

Osoby dorosłe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.5 Edukacja przez całe życie, mogą otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl) w wysokości do 4 894,00 zł, przy założeniu, że uczestnik/-czka nie bierze jednocześnie (tzn. w tym samym czasie) udziału w projekcie u innego Operatora Działania 6.5 FEWIM 2021-2027.

 

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi maksymalnie 93,5% kosztów tej usługi. Istnieje możliwość, realizacji wielu usług rozwojowych, nie przekraczających wartości wsparcia, wskazanej powyżej.

 

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji przez osoby dorosłe związane z woj. warmińsko-mazurskim poprzez realizację wsparcia dodatkowego oraz dofinansowanych usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem usług z Bazy Usług Rozwojowych z wyłączeniem kompetencji podstawowych.

 

Działania w ramach projektu

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

promocja, rekrutacja, wsparcie dodatkowe, realizacja usług rozwojowych, rozliczenie usług rozwojowych, wypłata refundacji kosztów usług rozwojowych.

 

Wartość projektu

Wartość projektu: 10 494 770,00 zł                  

Wartość dofinansowania: 9 943 524,50 zł

 

Informacje o projekcie

 • 885 688 001; e-mail: biuro@screp.pl

lub w biurach Operatora

 • Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha 3
 • Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1/201A
 • Ełk, ul. Mickiewicza 17/2A

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.5 Edukacja przez całe życie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie

Skip to content