Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

AKADEMIA MENADŻERA MMŚP - kompetencje cyfrowe

NEWS

Bezpłatne konsultacje z ekspertem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (25-01-2023 r.)

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” jako Operator w ramach projektu Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje cyfrowe informuje, że Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości w okresie od 25-01-2023r. do 15-02-2023r. będzie realizowała cykl bezpłatnych indywidualnych konsultacji z ekspertami skierowanych do przedsiębiorców.

Eksperci będą przekazywać wiedzę na temat m.in. usprawniania procesów, efektywnego i skutecznego wdrażania nowych rozwiązań w firmach oraz transformacji cyfrowej.
Zakres spotkania zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Ekspert będzie udzielał merytorycznych i praktycznych wskazówek do kolejnych działań dostosowanych do specyfiki branży i charakteru procesów biznesowych.

Spotkania będą odbywać się cyklicznie w każdą środę, w siedzibie FPPP przy ul. Malczewskiego 24 w Radomiu lub za pośrednictwem wideokonferencji. Udział w nich jest darmowy.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie w celu ustalenia godziny pod numerem telefonu +48 333 43 43 lub pod adresem mailowym e-mail: kontakt@fppp.gov.pl.

 

 

Jak budować zespoły do transformacji cyfrowej?

Jesteś prezesem lub właścicielem firmy, która stoi u progu transformacji cyfrowej?
A może jesteś dyrektorem operacyjnym lub dyrektorem ds. IT i spoczywa na Tobie odpowiedzialność za realizację strategii transformacji cyfrowej?
Zdarzyło Ci się zastanowić, jak zbudować efektywny zespół, który przeprowadzi firmę przez proces transformacji?
Dr Jarosław Rubin – ekspert FPPP przygotował wskazówki jak to zrobić, które znajdziesz pod adresem

Jak budować zespoły do transformacji cyfrowej? Zapoznaj się z naszymi wskazówkami

 

Czy transformacja cyfrowa jest kluczem do biznesowego sukcesu ?

Transformacja Cyfrowa (Digital Transformation) oznacza użycie nowoczesnych technologii cyfrowych (Smart Commerce) do modyfikacji obecnych lub stworzenia całkiem nowych procesów biznesowych, kultury organizacyjnej firmy czy doświadczenia klienta, w celu sprostania zmieniającym się dynamicznie wymaganiom rynkowym.

Prawdziwa cyfryzacja zmienia bardzo mocno sposób zarządzania organizacją. Zmianie ulegają sposoby wykonywania wszystkich podstawowych funkcji menadżerskich: planowania, podejmowania decyzji, przydzielania zadań i zasobów, motywowania, komunikacji, koordynacji i kontroli.

Zatem transformacja cyfrowa nie jest tylko zmianą technologiczną, ale również społeczną i organizacyjną. 

I krótko mówiąc – dlatego jest trudna.

Więcej informacji nt. transformacji cyfrowej znajdziecie Państwo na stronie:

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/klucz-do-biznesowego-sukcesu-dojrzalosc-cyfrowa/

Polecamy też książkę pt. „Gospodarka Cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat”

Kto może skorzystać z projektu.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie całej Polski, które oddelegują do udziału w projekcie:

 •  właścicieli/współwłaścicieli firmy;
 • osoby zajmujące stanowiska kierownicze;
 • osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego.

Obszary wsparcia w zakresie transformacji cyfrowej.

 • zarządzanie transformacją cyfrową
 • opracowanie modelu biznesowego
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie produktem
 • przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
 • marketing w gospodarce cyfrowej
 • sprzedaż w gospodarce cyfrowej
 • przedsiębiorczość technologiczna
 • bezpieczeństwo cyfrowe
 • zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce
 • zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
 • zarządzanie zintegrowanymi danymi

Analiza potrzeb rozwojowych

Posiadanie przez Przedsiębiorstwo analizy potrzeb rozwojowych jest warunkiem udzielenia wsparcia służącego nabyciu kompetencji menadżerskich w obszarze transformacji cyfrowej przez właścicieli i/lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i/lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego. Taka analiza może być opracowana i sfinansowana w ramach projektu Menadżer 4.0.

Co obejmuje refundacja kosztów usług rozwojowych?

Refundacja kosztów usług rozwojowych w ramach projektu Menadżer 4.0 może dotyczyć:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych, o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą,
 • usług rozwojowych: szkoleń i/lub doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie kompetencji menadżerskich w obszarze transformacji cyfrowej wynikających z analizy potrzeb rozwojowych.

 

Czy przedsiębiorca może skorzystać z refundacji kosztów usług rozwojowych w czasie zawieszenia działalności gospodarczej?

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może skorzystać z refundacji kosztów usług rozwojowych.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma możliwość:

 • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
 • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa, osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • podlegania kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

 

Co to są usługi rozwojowe?

Usługi rozwojowe to usługi mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mające na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji( Dz.U.2017r. poz. 986 tj. z późn. zm.) , lub pozwalające na ich rozwój.

 

Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to ogólnodostępna internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa oraz innych form wsparcia, dzięki którym pracownicy przedsiębiorstw rozwijają swoje kompetencje i/lub kwalifikacje . Znajdują się w niej oferty z całej Polski, na które można pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jak i te, których koszt w 100% pokrywają odbiorcy. Baza powstała aby maksymalnie ułatwić przedsiębiorcom wybór usługi rozwojowej, poznać opinie klientów o dostawcach usług, a także aby zapewnić jakość realizowanych usług. Instytucją administrującą BUR jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Baza dostępna jest na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 

Do kogo można się zwrócić z pytaniami w sprawie zasad udziału w projekcie?

Informacji o zasadach udziału w projekcie udziela Operator: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”. Informacje można uzyskać telefonicznie, e-mailowo lub poprzez kontakt osobisty:

 • Józefa Piłsudskiego 11A, 14 – 400 Pasłęk, tel. 727-022-582; e-mail: akademia@screp.pl
 • Wyszyńskiego 1/107 B, 10-457 Olsztyn (budynek B, Cezal Bussines Center),
 • Mickiewicza 17, 19 – 300 Ełk, tel. 662-878-041 e-mail: kozlowska@screp.pl

 Na jakiej podstawie klasyfikuje się wielkość przedsiębiorstwa?

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej określające m.in. definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. Z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu można zapoznać się m.in. na stronie: http://www.parp.gov.pl/definicja-msp.

Skip to content