Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Menadżer HR

31-01-2024 r.

Przedsiębiorco bądź gotowy!!!

Przedsiębiorco, do procesu rekrutacji warto i można przygotować się wcześniej. Poniżej prezentujemy wykaz dokumentów i informacji niezbędnych do złożenia zgłoszenia w ramach naboru, który już niedługo.

Do określenia statusu firmy wraz z podmiotami partnerskimi i powiązanymi będą potrzebne:

  1. dokumenty finansowe – za lata 2021 i 2022 – np. pełny PIT 36, PIT 36L, CIT 8 lub inne (wraz z wymaganymi załącznikami i UPO), pełne sprawozdania finansowe, natomiast za rok 2023 podsumowanie KPiR lub rejestru sprzedaży VAT;
  2. dokumenty dot. zatrudnienia – ZUS DRA za każdy miesiąc za lata 2021, 2022, 2023 łącznie 36 ZUS DRA lub sprawozdania Z-06 składane do GUS Jeżeli firma nikogo nie zatrudnia wystarczy stosowne oświadczenie.
  3. zaświadczenia dot. otrzymanej pomocy de minimis – zaświadczenia wymagane są za rok 2022, 2023 i 2024. Czy posiadasz wszystkie zaświadczenia? Sprawdź tutaj à https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
  4. dokumenty potwierdzające zatrudnienie – w przypadku pracowników należy przedstawić umowę o pracę oraz zgłoszenie do ZUS. W przypadku prezesa, członka zarządu, wspólnikaw tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe należy przedstawić Uchwałę Zarządu oraz zakres jego obowiązków. Jeżeli zgłoszona osoba do projektu jest osobą z niepełnosprawnością należy przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  5. umowa w oparciu, o którą działa przedsiębiorstwo – np. umowę agencyjną, franczyzową, współpracy i inną (o ile dotyczy)
  6. umowa spółki cywilnej – dotyczy tylko spółek cywilnych.

 

Powyższe dokumenty wymagane będą na etapie rekrutacji w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Przedsiębiorco, potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń, na wszelkie pytanie chętnie odpowiem > Monika 727 022 582

 

25-01-2024r.

Informacja dla przedsiębiorców dotycząca udzielania pomocy de minimis w ramach projektu

Z dniem 01-01-2024r. weszło w życie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej regulujące udzielanie pomocy de minimis w okresie 1.01.2024 – 31.12.2030 (1), które zastąpiło dotychczasowe (2).

Nowe rozporządzenie mówi o zmianie limitu wysokości pomocy oraz zasad jej udzielania.

Jednakże, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (3), pomoc de minimis do dnia 30-06-2024r. będzie udzielana na „starych zasadach”.

Obowiązywać będzie limit 200 tys. EUR lub 100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów liczony na podstawie:

Akty prawne:

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

(2) Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

(3) Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

 

24-01-2024r.

Informacja dotycząca zmiany dokumentów projektu

Na wniosek Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do Opisu kompetencji kadr w obszarze HR, (załącznik do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), dodano 15 kompetencję pn. „Budowa prorodzinnej kultury pracy”.

Aktualnie obowiązujący dokument, jest dostępny w zakładce „Do pobrania” oraz zostanie również zamieszczony na stronie internetowej PARP dotyczącej przedmiotowego konkursu – zakładka Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców (obecnie w trakcie budowy).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Skip to content